Slovník poker pojmů

AA

Pocket Rockets, Bullets, American Airlines

KK

Cowboys, King Kong

QQ

Double date, Canadian Aces, Siegfried and Roy

JJ

Fish hooks (rybářské háčky)

99

Wayne Gretzky

88

Snowmen

77

Sunset strip

66

Route 66

55

Speed limit

44

Magnum, Sail boat

33

Crabs

22

Ducks (Kačeny)

AK

Big slick

AQ

Big chick

AJ

Black Jack, Jack-ass

KQ

Royalty, Marriage

KJ

Kojak

J5

Jackson five

Q3

Gay waiter (Homosexuální číšník)

95

Dolly Parton

A8

Dead man’s hand (Hand mrtvého moře)

V roce 1876 byl zastřelen hráč Wild Bill Hickock, ve chvíli kdy s tímto handem vyhrál.

K9

Canine

J4

Flat tyre

Abecední seznam poker pojmů

A

A-B-C – 1. výraz pro sestavu A-2-3 v pokerových low hrách; 2. přívlastek pro hráče, – který hraje jako podle knihy, tj. očekávaně (an A-B-C player)

Ace – eso, tj. v pokeru nejvyšší nebo nejnižší karta

Ace-high – kombinace bez párů v high pokeru s esem jako nejvyšší kartou .Výraz se používá i pro označení fleší nebo postupek (např. ace–high flush, ace-high straight)

Ace-high straight flush – možné označení pro nejvyšší pokerovou kombinaci -královskou fleš

Ace in the hole – eso

v zavřených kartách u stud pokeru

Aces and spaces – označení pro kombinaci se dvěma esy a třemi dalšími bezvýznamnými kartami

Aces full – výraz pro full house obsahující tři esa

Ace-to-five – varianta low ball pokeru

Act – hrát v požadovaném okamžiku, tj. když je člověk na řadě

POZOR: zatímco výraz PASS je v Anglii synonymem pro FOLD (složení karet), v amerických hernách se ho užívá ve významu CHECK (pauzírování)

Action – 1. relativní úroveň hry měřená výší a frekvencí sázek; 2. hraní toho, kdo je na řadě (iťs your action – jste na řade)

Active hand – karty hráče, který je ještě ve hře (active player – hráč, který je ještě ve hře)

Add-on – poslední možný a nepovinný dokup žetonů v pokerovém turnaji. Podmínkou tohoto dokupu není obvykle vlastnictví minimálního počtu žetonů

Advertise – záměrně blufovat uvolněným sázením, aby byl člověk považován za hráče, který bezhlavě sází. Účelem

tohoto blufování je vyprovokování protihráčů k sázení

After-hours game – privátní hra organizovaná často v hotelu mimo pokerovou hernu (cardroom) v době po zavírací hodině této herny. Někdy se může zcela logicky jednat i o podvodnou hru

A-game – 1. nejvyšší hra (hra s nejvyššími sázkami), která je v dané pokerové herně organizována; 2. nejlepší hra hráče

Ahead – vyhrávající (Are you ahead or behind? – Vyhráváš nebo prohráváš?)

Alcohol – dorovnám sázku (/’// call)

All blue/black – označení pro černou kombinaci fleš (piky nebo kříže)

All-in – vsadit všechno

All-in bet – sázka, kterou hráč uskuteční všemi svými zbývajícími žetony.

All pink/red – označení pro červenou kombinaci fleš (srdce nebo káry)

All the way in one play – 1 am belting all my chips – sázím všechny své žetony

AMC – all my chips – všechny moje žetony. Hráč, který použije toto iniciálové vyjádření, dává najevo, že hodlá vsadit všechny své žetony

Ammunition – žetony

Angle – obecně podvodná, neetická hra. Konkrétně tento výraz označuje herní fintu, která se může občas objevit v klubech, kde je neplatné dorovnání (call), pokud není kompletní. Například hráč dorovná místo 100 dolary pouze 99 dolary, a když jeho protivník ukáže vyhrávající karty, vezme tento hráč svoje nekompletní dorovnání zpět, přičemž se brání tvrzením, že vlastně sázku podle pravidel klubu nedorovnal. V případě svých lepších karet se vymluví na přehlédnutí Announced bet – hlášená sázka. Pokud hráč deklaruje výši sázky, je tato deklarace závazná

Ante – povinná sázka hráčů před rozdáním karet, která se nezapočítává do výše sázek

Ante up – dealerův apel na hráče, aby vsadil(i) ante

Apple – velká hra – obvykle největší hra v daném pokerovém klubu

Assault rifle – zakryté karty hráče ve hře Omaha, které mají hodnoty A-K-4-7. Toto je původní typové označení nejslavnějšího samopalu na světě, který byl navržen v roce 1947 ruským konstruktérem Kalašnikovem

Assigned bettor – hráč, který sází jako první

B

Baby – nízká karta od pětky

Backdoo – udělat pokerovou kombinaci díky posledním dvěma společným kartám. Sestavit pokerovou kombinaci, která nebyla původně zamýšlená. Používá se zejména pro označení takto uskutečněných fleší a sekvencí

Backer – někdo, kdo nehraje a financuje aktivního hráče

Back raise – navýšit předchozí navýšení (raise) sázky – reraise

Bad beat – prohrát bank proti všem předpokladům s výbornou kombinací. Situace, kdy nakonec šťastně vyhrává bank kombinace s malou procentní šancí na výhru

Bad beat jackpot – cena věnovaná hráči, který se stal obětí největší prohry bad beat. Může být často větší než samotný bank existující při této prohře. Cena je obvykle financována z příspěvků braných z každého banku (např. jeden dolar). Jackpot bývá obvykle rozdělen mezi jednotlivé účastníky bad beat hry v těchto poměrech: 50 % prohrávající kombinace, 25 % vyhrávající kombinace a 25 % ostatní účastníci ve hře

Badge – britský výraz pro BUTTON

Bad shape – pojmenování situace, kdy má hráč malou šanci na výhru banku

Bait – menší sázka, která má vyprovokovat protihráče k navýšení (raise)

Bankroll – finanční obnos, který má hráč k dispozici na hru

Barn – full house

Beans – žetony

Belly buster – případ, kdy je vytvořena sekvence jednou kartou hodící se do jejího vnitřku. Dotažení karty, která doplňuje vnitřek postupky (inside straight draw – Gut-shot). Příkladem může být situace, když sázejícímu s kombinací 9 8 7 5 dojde na stůl karta hodnoty 6

Bet – 1. uskutečnit sázku, vsadit; 2.sázka

Betting interval – úsek hry určený pro sázení a další možné akce hráčů

Betting on the come – sázení ve víře, že sázejícímu dojdou vhodné karty

Bicycle – nejlepší kombinace v low pokeru – 5-4-3-2-A (wheel)

Big bet poker – hra pot limit nebo no limit

Big blind – velká sázka naslepo

Big slick – kombinace A K

Bird – nezkušený hráč, kterého je možné při hře obrat o peníze

Bird dog – člověk, který shání hráče do hry

Black – výraz z amerických kasin pro žeton v hodnotě 100 dolarů

Blank – karta u pokeru se společnými kartami, která přijde na turn nebo river a nepomůže nikomu

Blaze – pětikaretní kombinace, v níž jsou pouze obrázkové karty

Blaze full – full house tvořený obrázkovými kartami

Blind – povinná sázka naslepo, která se uskutečňuje ještě před rozdáním karet

Blivit – bezcenná karetní kombinace

Bluff – blufovat, tj. sázet nebo navyšovat s nepříliš dobrou kombinací za účelem, aby protihráči složili karty

Board – otevřené společné karty na stole při hrách Texas holďem a Omaha

Boardperson – zaměstnanec pokerové herny, který zapisuje na tabuli čekatele na místo u stolu

Boat – full house

Bobtail straight – kombinace s náběhem sekvence z obou stran – open-ended straight (např. 9 8 7 6)

Bombě atomique – evropský výraz pro vynikající kombinaci

Boss – nejsilnější druh kombinace v dané fázi hry (např. boss trips označuje nejlepší trojici)

Bottom pair – ve hře holďem značí tento výraz pár, který je tvořen nejnižší kartou ve flopu. Např. jestliže hráč drží eso se sedmičkou a na flop přijde kombinace K-J-7, potom může být pár sedmiček označen jako bottom pair

Bounty – menší cena v turnaji určená pro hráče, který vyřadí ze hry dalšího hráče

Boxed card – náhodně otočená karta v balíčku karet

Boy – karta hodnoty kluk

Bring it in – uskutečnit první sázku

Broadway – výraz pro kombinaci AKQ J 10

Buck – 1. dolar; 2. značka kolující před hráči na herním stole, označující, který z hráčů hraje jako poslední (badge, button)

Bug – divoká karta, která může být použita pouze jako eso nebo ve fleších a sekvencích

Bull – hráč, který často zvyšuje sázky

Bullet – karta hodnoty eso

Bump – navýšit sázku (raise)

Bundle – velká suma peněz

Burn – spálit kartu, tj. odstranit před rozdáním z balíčku karet jednu zavřenou kartu

Burn card – spálená karta

Bust – bezcenná kombinace, kterou se nepodařilo nakonec zlepšit

Bust a player – připravit hráče o všechny žetony. V turnajové hře se jedná o vyřazení hráče

Busted flush – nedokončená, tj. čtyřkaretní fleš

Busy card – karta, s níž hráč zkompletuje svoji kombinaci

Button – značka, kterou má před sebou hráč v pozici teoretického dealera. Tato značka je na stole po každé hře posunována ve směru hodinových ručiček, aby každý hráč mohl využít výhody hrát jako poslední. Méně často je také používán výraz PUCK

Button Charge – poplatek za zprostředkování hry, který herně platí vždy hráč, před nímž je umístěn button

Buy-in – minimální vstupní poplatek do hry

Buy the pot – vsadit velkou sázku za účelem získání banku

C

Cage – pokladna kasina, v níž je možné si vyměnit žetony

CaU – dorovnat sázku

Calling station – slabý nebo pasivní hráč, který velmi často dorovnává sázky a prakticky je vůbec nezvyšuje. Nepříliš často také tento hráč pokládá karty, takže je těžší využít proti němu blufování

Call the police – kombinace 9 9 9 v britských kasinech. Jedná se o telefonní číslo policie. V amerických hernách jde ze stejného důvodu o kombinaci 9 AA

Cap – zakončit kolo sázení posledním povoleným zvýšením (raise)

Capped – popisuje situaci v limitním pokeru, kdy již není možné zvyšovat v daném kole sázky, protože již byl dovršen maximální počet navýšení sázek

Cardroom – herna specializovaná hlavně na pokerové hry. Nenabízí obvykle ruletu nebo automaty

Cardsharp – podvodník u karetní hry

Cards speak – karty mluví samy za sebe. Pravidlo v hi–lo pokeru: vítěze hry označují otočené karty, není třeba tedy žádné deklarace učiněné hráčem

Case card – poslední karta určité hodnoty nebo barvy, když se již všechny dostaly do hry

Case money – prohrané peníze hráče

Cash out/in – opustit hru a vyměnit si žetony za peníze

Cinch hand – kombinace, která nemůže prohrát

Coffee housing/hollywood – snaha zmást protihráče chováním nebo konverzací. Dramatická a rušná pokerová hra, která je plná slovních výměn

Color change – výměna žetonů za žetony jiných hodnot

Chalk hand – téměř výherní kombinace

Chase – dorovnat sázku i při méně příznivé kombinaci v naději na její zlepšení

Check – 1. pauzírovat; 2. pokerový výraz pro žeton

Check blind/check in the dark – pauzírovat bez znalosti vlastních rozdaných karet

Check-raise – pauzírovat a potom v dalším herním pořadí navýšit sázku. Pauzírovat se silnou kombinací se záměrem navýšení sázky ještě ve stejném kole sázek (sandbag)

Chip – žeton

Chip along – vsadit nejmenší možnou sázku

Chip race – vyřazování žetonů nižších hodnot ze hry v průběhu pokerového turnaje

Chop/rake/vig/vigorish – částka, kterou si herna účtuje za organizování hry

Chop it up – rozdělit bank

Clubs – kříže (barva karet)

Cold – série, v níž hráči karty tzv. nejdou

Collusion – situace, kdy dva nebo více hráčů spolupracují, aby získali výhodu nad ostatními hráči. Tento jev se objevuje také v turnajích

Community cards – společné karty například ve hrách Texas holďem a Omaha, které mohou být použity k sestavovaní kombinací každým z hráčů

Connectors – karty jdoucí hodnotově za sebou (K-Q, 7-6-5)

Cop – odcizit žetony z banku na stole

Coup – brilantní hra

Court card – karta hodnoty kluk, dáma nebo král

Crack – porazit dobrou kombinaci protihráče

Crank – deal – rozdávat karty

Crying call – spíše nedobrovolné dorovnání sázky s pocitem, že má člověk prohrávající kombinaci

Cripple – držet karty, které se hodí ostatním hráčům

Customer – protihráč dorovná-vající sázku

Cut it up – rozdělit bank

Cut the pot – vzít si procento z banku jako poplatek za organizaci hry

Cark bet – sázka naslepo

D

Dead card – karta, která byla viděnu, odkryta. Karta, která již nemůže být použita ve

Dead cards – odložené nebo složené karty

Deadwood players – nehrající hráči, kteří přihlížejí u pokerového stolu zpravidla nehrají

Declaration – prohlášení hráče v hi-lo pokeru o úmyslu vyhrát nejvyšší nebo nejnižší kombinaci, protože se mu nedostává finančních prostředků

Dealer – zaměstnanec herny, který rozdává karty a řídí hru

Dealer’s button – značka označující teoretického dealera

Dealer’s choice – hra, v níž se hráč, který je na řadě, může rozhodnout, jaká varianta pokeru se bude hrát

Deck – pack – balíček karet karty použité v jedné hře

Deuce – karta hodnoty 2 (dvojka)

Diamonds – káry (barva karet)

Discard pile – balíček odložených karet

Dog – kombinace karet, která nemá příliš šancí vyhrát (zkrácení slova underdog)

Door card – první odkrytá karta ve hře stud poker

Double belly-buster – neúplná postupková sestava pěti karet, která je nekompletní pro absenci dvou možných nestejně hodnotových karet, například může být takto označena kombinace hráče 7-9-10-J-K, kde k úplné sekvenci chybí bud karta hodnoty 8, nebo karta hodnoty Q

Down card – hole card – zakrytá karta hráče

Draw – výměna karty nebo karet za nové. Varianta pokeru s výměnou karet

Drawing dead – situace, kdy hráč nemá žádnou šanci vyhrát, i když se mu podařilo sestavit požadovanou kombinaci

Draw out – vyhrát se špatnými kartami pomocí kombinace uskutečněné díky poslední kartě

Driller – hráč, který často sází a navyšuje sázky (a loose player)

Drop – složit hru (fold)

Dry – být bez peněz (broke)

E

Early position – pozice hráče v sazkovém kole, v níž musí hrát mezi prvními na řadě

Edge – výhoda nad protihráčem

End – river – poslední, pátá společná karta ve hře holďem

F

Face card – jakákoliv obrázková karta (K, Q, J)

Family pot – bank. do kterého přispěl každý hráč potvrzením sázky (bank, do kterého přispěla většina hráčů u stolu)

Fish – špatný hráč, kterého lze lehce doběhnout (easy/poor player) – kavka

Flat call – dorovnání sázky bez navýšení

Flinger – bláznivý hráč s divokou hrou

Flashed card – karta, která byla částečně odkryta

Floorman – manažer herny dohlížející na provoz herny, který rozhoduje všechny sporné případy vzniklé při hrách

Flop – první tři otevřené (společné) karty v holďemu nebo omaze

Flush – kombinace pěti karet stejné barvy

Fold – vzdání hry signalizované složením karet na stůl

Foul hand – kombinace obsahující nesprávný počet karet

Four flush – kombinace čtyř karet stejné barvy, kterou je třeba zkompletovat na fleš

Four of a kind – quads – kombinace čtyř karet stejných hodnot známá též u nás jako poker

Fox – hráčský expert

Free roli – I. situace ve hře, kdy dva protihráči mají stejně hodnotné kombinace dvou karet, ale jeden z hráčů má možnost vytvořit ze společných (komunálních) karet hodnotově vyšší konečnou sestavu než druhý, například když ve hře Texas holďem při flopu Q kárová, 5 listová, 9 listová má první hráč své dvě karty hodnot Q J v srdcích a druhý stejných hodnot Q J v listech: každý z hráčů má tedy po flopu jeden pár hodnot Q a doplňující kartu (kicker) hodnoty J -druhý hráč je tzv. free-rolling na flush-draw, tj. má možnost ještě během hry vytvořit pikovou (listovou) fleš; 2. pokerový turnaj bez vstupního poplatku

Freak – žolík nebo divoká karta

Freak hands – nestandardní pokerové kombinace

Freezeout – pravidlo, které vyžaduje, aby hráč hrál, dokud nevyhraje nebo neprohraje určitý obnos peněz. Turnaj, v němž si hráči nemohou dokupovat žetony a ve kterém vyhraje hráč, který získá od ostatních hráčů všechny žetony

Free ride – zůstat ve hře o bank bez nutnosti sázet

Friend – karta, která zlepšuje kombinaci

Full house – kombinace obsahující trojici a dvojici

G

Gallery – nehrající diváci u pokerové hry

Gambler – hráč, který sází, i když má špatné karty

Gap – místo, kde chybí karta do sekvence

Ghost hand – stejná kombinace, kterou hráč dostane i v následující hře díky špatnému zamíchání karet

Great hand – výborná kombinace

Grifter – podvodník

Gutshot – dotáhnutí karty, která doplňuje vnitřek sekvence (postupky). Název pro tuto kartu

H

Hand – 1. karetní sestava (kombinace), karty rozdané hráčům; 2. hra od fáze rozdání až po vyložení karet

Heads up/head-to-head – hra proti jedinému protihráči. Vyvrcholení turnaje, kdy o vítězství hrají již jen dva hráči proti sobě

Hearts – srdce (barva karet)

Heavy – bank(pot), ve kterém je příliš mnoho peněz

High – pokerová hra, ve které nejvyšší kombinace vyhrává

High roller – hráč velkých sázek

Highball – poker, v němž rozhoduje nejvyšší kombinace (opakem je lowball)

High-low split/hi-lo – forma pokeru, ve které je bank rozdělen mezi nejvyšší a nejnižší sestavu karet

Hit – získat požadovanou kartu

Hog – vyhrát celý bank (pot)

Hogger – kombinace vyhrávající celý bank

Hole cards – zavřené karty hráče, které ostatní protihráči nevidí (jsou obrácené lícem dolů)

Holy city – výborná kombinace obvykle plná es a obrázkových karet

Hollywood – coffee housing – velmi živá a zajímavá pokerová hra plná zábavy či dramatických situací

Hot streak – spinner – šťastná řada dobrých karetních kombinací

House – 1. organizace nebo osoba, která organizuje pokerovou hru po zisk; 2. full house

Huge hand – excelentní karetní kombinace s nadějí na výhru

Idle card – karta, která nezhodnocuje karetní kombinaci

Improve – zlepšit si kartou nebo kartami kombinaci

Inside straight – sekvence, kterou může vytvořit

J

Jack – jedna karta hodící se do jejího vnitřku ! karta hodnoty kluk

Jam – hra, ve které si navzájem několik hráčů zvyšuje sázky; vsadit nebo navýšit sázku se záměrem vyvolat další navýšení sázek

Jinx – šňůra her, ve kterých hráč neměl příliš štěstí

Jonah – hráč, který nemá štěstí

K

Kicker – dopinková karta hráče, která se nehodí svou hodnotou k žádné jiné, ale doplňuje pětikaretní kombinaci. Například jestliže hráč drží karty hodnot A-J a společné karty na stole jsou hodnot J-8-8-6-3, potom herní kombinaci hráče tvoří páry J-J a 8-8 a eso jako kicker

Kibitzer – nehrající divák, který komentuje hru

Kick-it – zvýšit peníze v banku navýšením předchozí sázky (raise)

Kill – 1. zdvojnásobená sázka naslepo (blind) vyžadovaná od hráče v některých lowball hrách poté, co vyhrál dva banky v řadě; 2. navýšená sázka naslepo v některých high low split hrách vyžadovaná od hráče, který vyhrál obě části banku; 3. dobrovolná sázka ve výši dvojnásobné sázky naslepo vsazená hráčem za účelem zvýšení sázek v některých low balí hrách

Kill button – značka v low ball hře, určující, který hráč vyhrál dva banky v řadě za sebou, a musí tedy umístit kill sázku

Kill pot – bank obsahující zdvojnásobenou sázku (viz kill)

Kitty – odebrání žetonů (peněz) z banku

Knock/rap – poklepání rukou na stole – vyjádření hráče, že chce pauzírovat (check)

L

Lady – karta hodnoty dáma

Late position – pozice hráče v sázkovém kole, v níž musí hrát mezi posledními na řadě

Lay down – ukázat karty při závěrečném showdown

Leak – ukázat zavřené karty (nevědomky)

Limit poker – hra s omezenými sázkami v rámci sázkových intervalů

Little blind – malá sázka naslepo

Live card – dosud nerozdaná karta, kterou ještě nikdo neviděl

Live hand – karetní kombinace s dobrou šancí na zlepšení

Live one – nezkušený, špatný nebo lehkovážný hráč, který má dost peněz na hru

Lock/cinch/nuts – karetní sestava, která nemůže prohrát

Long shot – kombinace karet, kterou je nepravděpodobné získat

Lose – uvolněná, bezstarostná hra navzdory pravděpodobnosti výhry

Loose player – hráč, který hraje více her, než je taktické. Spatný hráč hrající proti procentním šancím

Low – pokerová hra, ve které hodnotově nejnižší kombinace vyhrává

Low ball – varianta pokeru, v níž vyhrává nejlepší nízká kombinace

M

Major haod – postupka nebo lepší kombinace

Make the pack/deck – připravit karty zamícháním pro rozdání

Mark – nezkušený hráč, který je snadnou kořistí pro dobré hráče – kavka

Marked cards – značené karty

Marker – dlužní úpis (10U)

Matching card – karta stejné hodnoty a barvy

Match the pot – vsadit do banku stejné množství, jako je v banku

Mechanic – karetní podvodník, který manipuluje s kartami

Mickey mouše – bezcenná kombinace karet

Milker – hráč, který sází, jen když má velmi dobré karty (tight player)

Misdeal – špatné rozdání karet

Monster – velmi silná kombinace obvykle vyhrávající bank

Money management – umění kontroly a nakládání s finančními prostředky určenými ke hře. Taktické sázení, jehož cílem je minimalizace ztrát a maximalizace zisků

Muck – odhodit karty. Balíček karet, které již nejsou ve hře

Multiway pot/multi-handed pot – bank, ve kterém mají sázky více než dva hráči

N

Nickel-dime – hra malých sázek

No limit game – hra, v níž může hráč vsadit jakékoliv množství žetonů, které má před sebou na stole ke hře k dispozici

Nut flush – nejlepší možná fleš

Nuts – nejlepší možná kombinace ve hře

Nuts – situace, kdy má hráč nejvyšší možnou kombinaci, např. při společných kartách u texas hold’emu 9-5-7-9-A (kdy jsou nanejvýš dvě karty stejných barev) bude mít hráč tzv. the nuts při svých kartách hodnot 6-8, které vytvoří postupku (sekvenci) označenou jako 9-high straight. Neporazitelná kombinace (the stone-cold nuts)

O

Odds – procentní šance k dotažení karet, resp. sestav, Pravděpodobnost šance na výhru udaná v procentech

Office hours – sekvence od karty hodnoty 5 do karty hodnoty 9 nebo od čtyřky do osmičky

Off-suit – různobarevný (kříže, piky atd.)

On tilt – hráč hraje on tilt, když je jeho divoká nebo špatná hra poznamenána předchozí prohrou navzdory dobré kombinaci karet

Outs – karty, které mohou změnit sestavu hráče ve vítěznou kombinaci. Dosud nerozdané karty, které ještě mohou přijít do hry a které mohou vytvořit pokerovou kombinaci

Overcards – karty mající hodnotu vyšší než flopové karty a hrané za účelem vytvoření

Overpair – pár v zavřených kartách v hold’emu, jehož karty mají vyšší hodnotu, než jsou karty flopu

P

Paint – obrázková karta (court card)

Pair – dvě karty stejné hodnoty

Pat hand – pokerová kombinace, kterou hráč nezkusil zlepšit táhnutím dalších karet

Pay station – hráč, který sází a zvyšuje sázky více, než je takticky správné. Tento hráč často dorovnává lepší kombinace, a proto také často prohrává

Pass – check – též fold

Picture cards – kluk, dáma nebo král (obrázkové karty)

Pile – hráčovy peníze

Play the board – ve hře Texas holďem ukázat kombinaci, která nemůže porazit sestavu pěti společných karet

Pocket – první dvě zakryté karty rozdané hráčům při holďemu

Point – hodnota karty

Pocket pair – dvě zakryté karty stejných hodnot u holďemu

Pocket rockets – zavřený pár es u holďemu

Pone – první hráč po pravé ruce dealera

Pool – bank při turnajích

Position – sázkové pořadí hráče ve hře ve vztahu k teoretickému dealerovi

Pot – bank bez provize pro hernu

Pot odds – poměr aktuální hodnoty banku a částky, kterou je nutné vsadit, aby hráč zůstal ve hře. Čím větší je tento poměr, tím korektnější může být rozhodnutí hráče zůstat ve hře

Powerhouse – velmi silná sestava karet

Proposition player – hráč, který hraje pro hernu poker, aby udržel v běhu hru

Provider – fish – kavka čili hráč, který „dotuje“ ostatní hráče

Public relation player – prop – proposition player – hráč, který udržuje v zájmu herny hru zvláště u stolů s menším počtem hráčů

Pure nuts – nejlepší možná kombinace karet

Push – výměna dealera

Put down – fold – složit karty

Q

Quads – four of a kind (poker)

Queen – karta hodnoty dáma

Quadruplets – four of a kind – poker (kombinace karet)

Quads – four of a kind – poker. tj. čtyři karty stejné hodnoty

Quint – straight flush – postupka v barvě

Quint major – royal straight flush – královská postupka v barvě

Quorum – minimální počet hráčů, který je nutný k otevření pokerové hry

Quitting time – dohodnutý čas na ukončení pokerové hry

R

Rabbit hunting – požádání o odkrytí karet, které nezasáhly do hry

Rack – 1. transportní krabička na žetony; 2. podnos před dealerem na stole k umístění žetonů a karet

Rag – karta, která nemá pro hrá-če žádnou cenu, špatná karta

Rags flop – flop tvořený malými kartami, které nemají stejnou barvu a netvoří sekvenci (např. 9-5-2)

Raise – navýšení sázky předcházejícího hráče

Rake – chop – vig – vigorish – poplatek, který si bere herna (kasino) za organizování pokerové hry

Rank – pokerová hodnota karetní sestavy

Rap – poklepání rukou do stolu na znamení stání (check)

Raiser – hráč navyšující sázku

Razz – poker seven-card hraný jako low poker

Re-buy – dokoupení žetonů při turnaji

Read – snažit se číst karty soupeře

Represent – sázet způsobem, který předpokládá držení silné kombinace (blufovat)

Reraise – reagovat dalším zvýšením sázky na předchozí navýšení protihráče

Rivercard – finální karta v pokerové hře

River – end – poslední, pátá společná karta ve hře Texas holďem a také ve hře

Omaha Rock – velmi konzervativní hráč s reputací minimálního riskéra, který hraje pouze lepší kombinace karet

Round of play – jedno kolo sázek (rozdání, hra, show-down)

Run – 1. straight (sekvence); 2. série dobrých karet

Rush – winning streak – delší řada výher následujících po sobě

S

Sandhag – pauzírovat se silnou kombinací za účelem navýšení sázky v dalším průběhu hry

Satellite – turnaj menších vstupních vkladů, jehož vítěz získá větší vstupní vklad do většího turnaje

Scoop – vyhrát celý bank

Score – velká výhra

Scramble – míchání zavřených karet

Seat charge – v pokerových hernách hodinová sazba za hraní u stolu

Semibluff – sázet s kombinací, která není pravděpodobně nejlepší, ale má určité šance zlepšit se na nejlepší

Set – trojice (tři karty stejných hodnot), kterou hráč vytvoří pomocí svého páru použitím jedné karty z komunálních (společných) karet, naproti tomu trojice označená jako trips je vytvořena hráčem pomocí páru ze společných karet a jedné karty hráče

Shill – hráč, který hraje pro kasino s penězi herny

Short buy – nákup žetonů ke hře realizovaný v menším množství, než je požadováno

Short stack – malé množství žetonů

Showdown – otevření (vyložení) karet při závěrečném zhodnocování kvality karetních kombinací při konečném určování vítěze hry

Show plav – stylem sázení předstírat slabou kombinaci, tj. hrát velmi silnou kombinaci způsobem, jako by šlo o slabou sestavu

Shuffle – míchání karet

Shy – dlužit peníze do banku

Side action – pokerová hra probíhající paralelně s turnajem

Side pot – druhý bank pro další aktivní hráče, jestliže je jeden hráč all-in

Sit-down-money – množství žetonů, které musí mít hráč před sebou před začátkem hry

Six tits – tři karty hodnoty Q

Slow play – hrát silnou kombinaci slabě za účelem nalákání hráčů do hry

Spades – piky – listy (barva karet)

Spinner – hot streak – vítězná série

Splash – situace, kdy hráč hodí žetony do banku, aniž by v té chvíli kdokoliv jiný mohl potvrdit, že se jedná o správnou sumu peněz, resp. žetonů

Split limit – daná sázecí struktura, u níž pozdější kola hry mají vyšší sázkové limity

Split pot – bank rozdělený mezi hráče

Spread limit – pro každé sázecí kolo jsou stanoveny minimální a maximální sázky

Steel wheel – five-high straight flush – čistá sekvence (po-stupka) s nejvyšší hodnotou karty 5 (5-4-3-2-A)

Stack – množství žetonů před hráčem na stole (stack je v kasinové terminologii výraz pro sloupec dvaceti žetonů)

St and-od – tie – situace, kdy mají hráči hodnotově identickou sestavu karet a dojde k dělení banku

Steal – přimět hráče s lepšími kartami složit hru. Bluf, kterým se hráč v lepší pozici u stolu (například jako hráč poslední na řadě) snaží získat blindy hráčů v případě hry bez sázek

Steam – hrát náhle divoce a sázet nesmyslně pod dojmem předchozí prohrané hry s dobrými kartami (hrát špatně pod emočním rozdrážděním například z velké nebo nešťastné prohry)

Stinger – sekvence

Straddle – navýšení sázky naslepo ještě před rozdáním karet

String bet – nekorektní a nepovolená sázka, při níž hráč nevsadí všechny požadované žetony hned najednou. Pokud hráč jasně nedeklaruje například svůj úmysl navýšení sázky, může být za této situace požádán, aby pouze dorovnal sázku

Strong hand – silná kombinace karet

Stud – varianta pokeru, v níž jsou první karty rozdány zavřené a další otevřené

Stub – balíček karet se zbylými kartami nerozdanými v sázecím kole

Streak – delší řada výher nebo proher za sebou

Sucker – nezkušený hráč prohrávající peníze

Suit – barva karet (kříže, káry,  srdce, piky)

Suited – karty stejné barvy (A-K suiteď)

T

Table stakes – pokerová hra, v níž hráč nemůže vsadit více, než má v daný okamžik sázky před sebou na stole

Tap – vsadit všechny své žetony do banku (tj. jít tzv all-in)

Tap city – být bez peněz po prohře

Tell – chování hráče, které napovídá, jak hodnotnou drží kombinaci karet

Ticket – karta

Tight player/rock – hráč, který sází, jen když má velmi dobré karty

Toke – spropitné pro dealera

Top pair – v holďemu pár tvořený zavřenou kartou a nejvyšší kartou ve flopu

Tough player – vynikající pokerový hráč

Trey – pokerový výraz pro kartu hodnoty 3 (trojka)

Trips/triplets – trojice (tj. tři karty stejných hodnot), která je vytvořena hráčem pomocí páru ze společných karet a jedné karty hráče

Turn – čtvrtá společná karta v holďemu

U

Up-cards – karty, které jsou rozdávány lícem nahoru (otevřené karty)

Underdog – kombinace, která nemá nejlepší šance na výhru

Underaise – navýšení sázky nedostatečnou hodnotou, které je povoleno pouze hráči jdoucímu do hry all-in

Under the gun (UTG) – hráč, který musí jako první sázet

V,W

Vig – vigorish – rake – chop – poplatek, který si bere herna (kasino) za organizování pokerové hry

Weak hand – slabá sestava karet

Wheel – bicycle – nejhodnotnější kombinace ve hře low poker (5-4-3-2-a)

Wild card – divoká karta (např. žolík)

Winning streak – rush – delší řada výher následujících po sobě

Wing – mít vítěznou sérii ve hře

Worst Hand – prohrávající kombinace karet

WSOP – World Series of Poker (Světová série pokeru).

Leave a Reply